Lugar de Sego, s/n - Artes - Ribeira (A Coruña)
 
 
 
Pique nas salas que desexa visitar e coñece-lo seu contido.

Biblioteca e Sala de Rexistro de documentos Sala de Exposicións 1 Sala de Exposicións 2 Sala de Exposicións 3

© Centro Recreativo de Cultural de Artes - Telf. 981873052